Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Втор јавен состанок на АЕК за 2016 година

Почнува на Декември 22, 2016
Hits: 5729

На 22 декември 2016 година со почеток во 10:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации се одржа вториот јавен состанок за 2016 година.

download pageПрезентации од состанокот:

  1. Програма за работа на АЕК за 2017, Бојана Стефановска, Советник на директорот за правни прашања
  2. Национален извештај за измерени параметри за квалитет на национални радио мрежи, Александар Грамбозов, Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции
  3. Репланирање во UHF опсегот (470-790 MHz), Лидија Пауновска, Раководител на Одделение за радиодифузна и сателитска служба
  4. Регулација на пазарите за пристап на широкопојасни услуги, Марјан Пејовски, Раководител на Одделение за анализа на пазарите
  5. Мобилни виртуелни оператори - Услови и предизвици, Васка Петровиќ, Раководител на Одделение за определување на регулаторни обврски
  6. Грижа на корисници, Горан Колевски, Советник на директорот за заштита на правата на крајните кориснициdownload pageПокана за состанокот

download pageАгенда за состанокот

download pageПријава за учество

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на