Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Регулација на цени за WACC - мобилна мрежа (1)

При определување на цените на услугите Агенцијата му дозволува на операторот разумна стапка на поврат на инвестираните средства, земајќи ги во предвид и ризиците што се составен дел од инвестициите. Најсоодветен метод за утврдување на разумната стапка на поврат на инвестираните средства е пресметката на цената на капиталот. Цената на капиталот претставува дополнителен трошковен елемент во пресметката на трошоците за обезбедувањето на услугите.

Subscribe to this RSS feed
Авг 03, 2010

Решение за WACC за ВИП Оператор

in Одлуки и решенија
СЕ УТВРДУВА вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот во висина од 14,00%…

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на