Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Проект МАДРИД

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации започна со реализација на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова генерација на мрежи како што се оптика до секој дом, 4G, мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи. За таа цел на 17.10.2014 год беше одржан почетен состанок со сите заинтересирани страни на кој беше презентирана целта на проектот.

Агенцијата за електронски комуникации од 18-20 Ноември 2014 одржа состаноци со операторите на кои се презентираа прашалниците на кои операторите треба да достават податоци.

Документи во Проект МАДРИД

Ное 25, 2014 8977

Почетен извештај за Проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ на…

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на