Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

BU LRIC изнајмени линии

Мар 19, 2012

Почетен извештај за изнајмени линии, изнајмување на кабелскa инфраструктура и неискористени оптички влакна

in Извештаи
Почитувани Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот „Почетен извештај…
Јул 23, 2012

Јавна расправа по Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre

in Јавна расправа
Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена…

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на