Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Адаптивна надградба на WEB GIS апликација и Единствената точка за информации (ЕТИ)

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Адаптивна надградба на WEB GIS апликација и Единствената точка за информации (ЕТИ) Краен рок за достава на понуди: 16.09.2019 во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на