Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Соопштение

Почитувани,

По сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации објавен во Службен весник број 153/2019 од 26.07.2019 година, односно врз основа на член 1 од истиот, Ве информираме дека јавната расправа по делот од финансискиот годишен план кој се однесува на конто „430-пренесени средства на други субјекти“, СЕ ПРЕКИНУВА, и во тој дел измената на годишната програма и финансискиот годишен план се смета дека СЕ УСВОЕНИ.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на