Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници

Почитувани

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува "Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници 

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на