Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Финален извештај за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална DTT платформа и пресметка на WACC

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC
, вклучително и ставот на АЕК по доставените коментари и мислења од заинтересираните страни.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на