Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Четврток, 18 Септември 2014 Службен весник: 138/2014 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на