Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Финална Пресметка на пондериран просечен трошок на капиталот за мобилни оператори во РМ

Авг 03, 2010

Решение за WACC за ВИП Оператор

in Одлуки и решенија
СЕ УТВРДУВА вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот во висина од 14,00%…

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на