Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 18 Октомври 2010 Службен весник: 139-10 Важечки пропис: Не

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на