Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Податоци за пазарот на електронски комуникации

објавени податоци - оваа страница е во изработка
Пазарен удел во мобилна телефонија според број на претплатници
Пазарен удел на број на претплатници на ТВ услуги според технологија

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на